Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K3 2017

  • 22/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo" za treći kvartal (K3) 2017.godine.                                               

Na osnovu objavljenih podataka, u trećem  kvartalu  2017.godine  u  odnosu na drugi kvartal 2017.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  16.9%; Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama 2.8%; Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 2.3%; Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 1.6%.

Dok, kod trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama nema neke promene.

Pad je zabeležen kod: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (2.7%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (0.8%); Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (0.5%).

Dok, u odnosu na treći kvartal 2016. godine u trećem kvartalu 2017. godine došlo je do povećanja kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama 34.3%;  Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (22.4%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  (22.4%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (17.3%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (11.8%) i Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama  (2.7%).

Dok pad je zabaležen  kod:  Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (0.9%) i Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  (0.6%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo za K3 2017, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike