Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K2 2021

  • 14/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za drugi kvartal (K2) 2021.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U drugom kvartalu (K2) 2021.godine  u  poređenju sa  prvim kvartalom  2021.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (67.9%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (35.4%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (28.4%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23.9%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (23.8%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (21.0%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (5.8%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (4.4%).

Dok, u poređenju sa K2 2020.godine u K2 2021.godine  povećanje je  zabeleženo kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (58.5%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (41.0%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (22.1%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (9.1%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (6.6%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (4.9%).

Nema pdf na srpski jezik