Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K2 2020

  • 15/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Trgovine na Malo“ za K2 2020

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U drugom kvartalu (K2) 2020.godine  u  odnosu na  prvi kvartal  2020.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (32.6%), Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 14.6%) i  Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (10.6%). 

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen samo kod: Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (9.1%),  Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (7.1%), Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (6.5%), Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (4.7%) i Trgovine na malo ostalom robom u nespecijalizovanim prodavnicama (0.7%).