Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K2 2019

  • 18/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Trgovine na Malo“ za K2 2019.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih:

U drugom kvartalu (K2) 2019.godine  u  odnosu na  K1 2019.godine je primećen rast kod:

Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (15.4%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (11.0%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za (3.3%) i Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (0.3%).

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen samo kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za (-19.1%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (-10.6%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama za (-6.5%) i Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (-6.2 %).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike

 

Nema pdf na srpski jezik