Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K2 2017

  • 21/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo" za drugi kvartal (K2) 2017.godine.                                              

Na osnovu objavljenih podataka, u drugom kvartalu  2017.godine  u  odnosu na prvi kvartal 2017.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (13.9%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (5.7%);   Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (4.2%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  (3.8%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama  (2.0%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (1.1%).

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (13.9%) i  kod Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (13.3%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (16.6%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (13.1%) i Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  (0.6%).

Dok pad je zabaležen  kod:  Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (2.5%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (2.3%) i Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (1.1%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo za K2 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.