Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, Jun 2022

  • 09/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec jun 2022.godine

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U junu 2022.godine struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (33.13%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (30.15%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (17.63%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (12.3%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.34%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (0.87%); Trgovine na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) (0.7%). Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0.68%) i Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.21%).

Dok struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36.82%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23.83%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (22%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (9.74%); Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.3%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (1.25%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.23%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.41%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.41%.

Nema pdf na srpski jezik