Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, Januar 2022

  • 08/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec januar 2022.godine.

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih.

U januaru 2022.godine  struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (38%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.73%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (24.51%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (0.89%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (15.16%);Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0.71%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (14.96%);  Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.2%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.84%.

U januaru 2022. godine struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36.23%); Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.45%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (10.07%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (1.51%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23.18%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.28%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (22.16%);   Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.63%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.49%.

Nema pdf na srpski jezik