Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, Februar 2022

  • 11/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Kratkoroćna Statistika Trgovine na Malo“ za mesec februar 2022.godine

U februaru 2022.godine  struktura prometa je bila: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (37.62%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.2%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (26.2%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (0.95%); Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (15.69%);Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (0.82%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (13.58%);  Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.16%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.78%.

Dok, struktura zaposlenih prema ekonomskim aktivnostima u februaru bila je: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (36.98%); Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicam (4.27%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (10.65%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (1.3%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (23.1%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (1.35%); Trgovine na malo ostalom robom  u specijalizovanim prodavnicama (21.58%);   Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.41%) i Trgovina na malo ne u prodavnicama, tezgama i štandovima (putem pošte ili interneta) 0.37%.

Nema pdf na srpski jezik