Kratkoročna Statistika Industrije, Oktobar 2022

  • 10/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavilja je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec oktobar 2022 (2020 = 100)

Ova publikacija, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U oktobru  2022. godine, indeks prometa u industrijskim sektorima u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (oktobar 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0.28%); Prerađivačka industrija (0.21%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0.03%); Rudarstva (vađenje ruda i kamena) (-0.03%).      

Dok, indeks broja zaposlenih u sektorima Industrije, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (oktobar 2021.godine) bio je: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0.00%); Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) (-0.06%); i Prerađivačka industrija (-0.05%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-0.03%). 

Nema pdf na srpski jezik