Kratkoročna Statistika Industrije, K4 2021

  • 15/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Kratkoročne Statistike Industrije, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za period K4 2021 (2017 = 100)

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Rudarstva, C- Prerađivačke industrije, D-Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U četvrtom kvartalu (K4) 2021.godine u poređenju sa  trećim kvartalom (K3) 2021.godine je došlo do povećanja u sektoru Prerađivačke industrije (C) za 7.83% i sektoru  Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpacima (E) za 4.96%.

Dok, pad je zabeležen u sektoru Rudarstva (B) za  (-37.84%) i Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) za (-10.45%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K4 2020), u K4 2021.godine je došlo do povećanja u sektorima: Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpadom (E) za

49.05% i sektoru Prerađivačke industrije za 28.31%.

Dok pad je zabeležen u sektoru Rudarstva (B) za (-33.82%) i sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) za (-6.83%).