Kratkoročna Statistika Industrije, K4 2018

  • 19/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete  Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za period K4 2018 (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U četvrtom kvartalu (K4) 2018.godine u poređenju sa  trećim  kvartalom (K3) 2018. godine  primećeno je  povećanje u sektoru: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) za 26.65%; Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) za 3.68% i u sektoru Prerađivačke industrije (C) sa 1.67%.

 

 Dok pad je zabeležen u sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa (-4.53%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K4 2017), u K4 2018.godine je došlo do povećanja u sektoru: Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 11.04%.

Dok pad je zabeležen u sektoru: Vađenja rude i kamena (B) sa (-15.29%); Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) sa (-9.42%) i u sektoru Prerađivačke industrije (C) sa (-3.61%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.