Kratkoročna Statistika Industrije, K3 2018

  • 18/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete  Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za period K3 2018 (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

 U trećem  kvartalu (K3) 2018.godine u poređenju sa  drugim  kvartalom (K2) 2018. godine  primećeno je  povećanje u sektoru Prerađivačke industrije (C) za 8.75% i sektoru Vađenja rude i kamena (B) za 0.71%.  

Dok pad je zabeležen u sektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) za

 (-11.24%) i u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) za (-5.48%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K3 2017), u K3 2018.godine do pada je došlo u sektoru: Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) za (-9.75%);

u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) za (-4.30%); sektoru Vađenja rude i kamena (B) za (-3.46%) i u sektoru Prerađivačke industrije (C) za (-1.17%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije za K3 2018.godine,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.