Kratkoročna Statistika Industrije, K3 2017

  • 21/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  “Kratkoročna Statistika Industrije” za treći kvartal (K3) 2017.

Ova anketa pruža podatke kojima se cilja predstavljanje kvartalnog učinka u industriji (B-Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačka industrija,D- Snabdevanje elekričnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E-Snabdevanje vodom, aktivnosti upravljanja i obrađivanja otpada) kroz kojih se može shvatiti razvoj industrijskog ciklusa.

U  poređenju sa  drugim kvartalom (K2) 2017. godine u treći kvartal (K3) 2017.godine  primećuje se  povećanje kod: Prerađivačke industrije (C) od 7.6%. Dok pad je zabeležen kod Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 25.9%; Vađenje ruda i kamena (B) od 16.5% i Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 1.8%.

Dok, u poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K3 2016), došlo je do povećanja kod: Vađenja rude i kamena (B) od 28.0%; Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 16.5%; Prerađivačke industrije (C) od 8.6% i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 5.7%.

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije za K3 2017. godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike