Kratkoročna Statistika Industrije, K2 2021

  • 13/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za period K2 2021 (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U drugom kvartalu 2021.godine u poređenju sa  prvim kvartalom 2021.godine je došlo do povećanja u sektoru: Prerađivačke industrije (C) sa 36.57%; sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa  33.61% isektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom (E) sa 26.10%.

Dok pad je zabeležen u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa  (-13.72%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2020), u K2 2021.godine je došlo do povećanja u sektorima: Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpadom (E) sa 75.20%; Prerađivačke industrije (C) sa 43.56%; Vađenja rude i kamena (B) sa 12.69% i sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa 9.56%.

Nema pdf na srpski jezik