Kratkoročna Statistika Industrije, K2 2019

  • 17/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete  Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za period K2 2019 (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2018), u K2 2019.godine je došlo do povećanja u sektorima: C- Prerađivačka industrija sa 7.41% i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima sa 1.86%.

Dok pad je zabeležen u sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa (-3.07%) i D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija sa (-6.25%).

U poređenju sa  prvim kvartalom (K1) 2019.godine, u drugom kvartalu (K2) 2019.godine je došlo do povećanja u sektorima: E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima za 10.37% i Vađenja rude i kamena (B) za 6.08%.

Dok pad je zabeležen u sektorima: D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za (-23.14%) i Prerađivačke industrije (C) sa (-4.63%). 

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.