Kratkoročna Statistika Industrije, K2 2018

  • 18/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Kratkoročne Statistike Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za drugi kvartal (K2) 2018 (2017 = 100).

Ova anketa pruža podatke kojima se cilja  pokazivanje napredka  u industriji (B-Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U drugom  kvartalu 2018.godine u poređenju sa  prvim  kvartalom (K1) 2018. godine  primećeno je  povećanje u sektoru Vađenja ruda i kamena (B) za 65.96% i u sektoru Prerađivačke industrije (C) za 36.90%.

Dok pad je zabeležen u sektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) za  (-21.55%) i u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) za (-21.42%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2017), u K2 2018.godine došlo je do povećanja kod: Vađenja rude i kamena (B ) od 9.93%; Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 5.0% i  kod Prerađivačke industrije (C) od 0.11%.

Dok pad je zabeležen u sektorima: Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) za (-9.3%).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije za K2 2018.godine,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.