Kratkoročna Statistika Industrije, K1 2021

  • 14/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete  Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za period K1 2021 (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U prvom kvartalu 2021.godine u poređenju sa  četvrtim kvartalom 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa  7.13%.

Dok, pad je zabeležen u sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa  (-27.50%), Prerađivačke industrije (C) sa (-23.80%) i  sektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom (E) sa (-1.34%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K1 2020), u K1 2021.godine je došlo do povećanja u sektorima: Prerađivačke industrije (C) sa 19.29%, sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa 15.05% i sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa 8.07%

Dok pad je zabeležen u sektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpadom (E) sa

 (-3.92%).

 Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.