Kratkoročna Statistika Industrije, K1 2020

  • 12/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete  Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za period K1 2020 (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U prvom kvartalu 2020.godine u poređenju sa  četvrtim kvartalom 2019.godine je došlo do povećanja u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa  2.79%.

Dok, pad je zabeležen u sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa 32.27%, Prerađivačke industrije (C) sa 33.73%, sektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom (E) sa 11.39%.

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K1 2019), u K1 2020.godine je došlo do povećanja u sektorima: Vađenje rude i kamena (B) sa 38.53%, Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa 3.67% i  u sektoru Prerađivačke industrije (C) sa 2.14%.

Dok pad je zabeležen u sektoru Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanja otpadom (E) sa 2.00%.

 Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.