Kratkoročna Statistika Industrije, K1 2018

  • 29/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je po prvi put objavila rezultate Kratkoročnih Statistika Industrije, predstavljanjem  indeksa industrijskog obima za prvi kvartal (K1) 2018 (2017 = 100).

Ova anketa pruža podatke kojima se cilja  pokazivanje napredka  u industriji (B-Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U prvom  kvartalu 2018.godine u poređenju sa  četvrtim  kvartalom (K4) 2017. godine  primećeno je  povećanje u sektoru: Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 25.94% i u sktoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 12.26%.

Dok, u poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2016), došlo je do povećanja kod: Vađenja rude i kamena (B ) od 46.1%, Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 16.1%, Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od 15.3% i kod Prerađivačke industrije (C) od 4.0%.

Dok pad je zabeležen u sektorima: Vađenja ruda i kamena (B) (-47,37%); Prerađivačka industrija (C) sa (-35,85%).

Dok, u poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K1 2017), u K1 2018.godine došlo je do povećanja kod: Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) od 50.54% i Prerađivačke industrije (C) od 4.83%.

Dok, pad je zabeležen kod: Vađenja rude i kamena (B ) od (-12.15%) i Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (D) od (-1.73%

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Industrije za K1 2018.godine,  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.