Kratkoročna Statistika Industrije, Januar 2022

  • 08/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za januar 202 (2020 = 100).

Ova anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

Indeks prometa u industrijskim sektorima u januaru 2022. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (januar 2021.godine) iznosio je: Rudarstvo (vađenje ruda i kamena) 0.03%; Prerađivačka industrija (0.1%); Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (0.72%)  i Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0.1%).