Kosovo u Brojkama, 2020

  • 20/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila publikaciju "Kosovo u Brojkama" za 2020. godinu.

Kosovo u brojkama po prvi put je objavljena 2005. godine, kao jedna od  posebnih i važnih publikacija. kao jedna od najposebnijih i najvažnijih publikacija, jer sadrži različite statističke podatke.

U ovoj publikaciji su sažeti statistički podaci u različitim vremenskim serijama vezanim za  Kosovo, a najnoviji podaci u ovoj publikaciji su  uglavnom podaci za 2020.godinu.

Statistički podaci, koji su prikazani u  "Kosovo u brojkama" 2020  su pripremljeni na osnovu iskustva, saradnje sa korisnicima i spremnosti odeljenja ASK-a da pravovremeno i kvalitetno odgovore zahtevima korisnika.

Takođe u ovoj publikaciji nalaze se i agregirani statistički podaci, grafikone, mape i analize o trenutnom stanju pojedinih oblasti ekonomskih , socijalnih i poljoprivrednih aktivnosti u Republici Kosovo.

 U ovoj publikaciji su dati podaci o vitalnim događajima koji su se dogodili na nivou zemlje i opština, prema glavnim karakteristikama kao što su: starost, pol, zdravstvo, kultura, obrazovanje, itd, tokom 2020. godine.