Kosovo u brojkama 2015

  • 30/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila publikaciju "Kosovo u brojkama" za 2015. godinu.

Kosovo u brojkama po prvi put je objavljena 2005. godine, kao jedna od  posebnih i važnih publikacija.

U ovoj publikaciji su sažeti statistički podaci u različitim vremenskim serijama o Kosovu za 2015.godinu.

Statistički podaci, koji su prikazani u  "Kosovo u brojkama" 2015  su pripremljeni na osnovu iskustva, saradnje sa korisnicima i spremnosti ASK-a da pravovremeno i kvalitetno odgovori zahtevima korisnika.

Takođe u ovoj publikaciji nalaze se i agregirani statistički podaci, grafikone, mape i analize o trenutnom stanju pojedinih oblasti ekonomskih , socijalnih i poljoprivrednih aktivnosti u Republici Kosovo; Podaci o vitalnim događajima koji su se dogodili na nivou zemlje i opština, u skladu sa glavnim karakteristikama kao što su: starost, pol, zdravstvo, kultura, obrazovanje, itd, tokom 2015. godine.