Inicijativa za osnivanje Master Programa na Ekonomskom Fakultetu

  • 22/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) zajedno sa predstavnicima Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“ uz podršku Projekta „Jačanje statističkog sistema Kosova“ (EU-Sida) učestvovala je na zajedničkom sastanku na Ekonomskom Fakultetu u Tirani i INSTAT-u.

Svrha ovog sastanka je bila osnivanje Master Programa za Statistiku na Ekonomskom Fakultetu u Prištini, kako bi se zadovoljile potrebe tržišta za statističarima da proizvode pouzdane, kvalitativne i uporedive zvanične statistike za donosioce odluka.

Delegaciju Kosova primio je dekan Ekonomskog Fakulteta u Tirani prof. dr. Dhori Kule, kao i gđa. Elsa Dhuli, Generalna Direktorica INSTAT-a. U međuvremenu, delegaciju Kosova predvodio je dekan Ekonomskog Fakulteta u Prištini prof. dr. Driton Balaj.

Prof. dr. Driton Balaj je, nakon sumiranja situacije na Ekonomskom Fakultetu u Prištini, predstavio inicijativu za osnivanje Master Programa za Statistiku u saradnji sa ASK-om za početak akreditacije ovog programa.

Preporučeno je da se radi na nastavnom planu i programu  programa kako bi bio u skladu sa potrebama tržišta, kao i pod okriljem Eurostata, aplicirajući na EMOS. Prijem u EMOS bi dao mogućnost studentima naše zemlje da se prijave za Master studije u zemljama koje su deo EMOS-a. Primer Nemačke i Češke za Master programe u EMOS-u može se prilagoditi Kosovu.