Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Janar 2021

  • 12/02/2021

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Januar 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec januar 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je bila 0.5% u januaru 2021.godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio povećanje u proseku od 0.5% u januaru 2021.godine u poređenju sa decembrom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (0.7%), Voće (0,9%), Povrće (6.1%), Alkoholna pića (1.7%), Duvan (0,8%), Upotreba opreme za lični prevoz (3.7%)-„rast cena nafte i benzina”, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.8% na HIPC.   

 

Dok je pad cena primećeno u podgrupama COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-0.5%), Električna energija (-10.5%), do smanjenja cene električne energije došlo je zbog primene Zakona o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC

 

Godišnja stopa inflacije merena u januaru 2021.godine u poređenju sa januarom 2020.godine je bila (-0.2%).

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je zabeležio rast u proseku od

 (-0.2%) u januaru 2021.godine u poređenju sa januarom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Voće (-13.4%), Povrće (-8.4%), Odeća (-3.4%), Električna energija (-10.8%)- do smanjenja cene električne energije došlo je zbog primene Zakona o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine, Posuđe, staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (-4.3%), Kupovina autovozila (-1.4%), Upotreba opreme za lični prevoz (-9.9%) “pad cena nafte i benzina”, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.9%) na HIPC.   

Dok , povećanje cena primećeno je kod podgrupa COICOP-a: Hleb i žitarice (2.6%), Meso (0.6%); Mleko, sir i jaja (3.2%), Ulje i masti (7.3%), Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (2.3%),  Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (0.7%), Alkoholna pića (2.2%), Duvan (2,8%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (2.6%),  Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (2.3%), Usluge prevoza (2.3%) “povećanje cena avio-karata”, Telefonske i telefaks usluge (20.3%), Ugostiteljske usluge (1.6%), Lična nega (1.1%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.7% na HIPC.