Indeks Uvoznih Cena, K4 2016

  • 09/03/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za četvrti kvartal (K4) 2016.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu beležio je rast od 2.0% u K4 2016 u poređenju sa  K3 2016.

Treći Kvartal 2016- Četvrti Kvartal 2016   2.0%

Uvozne cene na Kosovu su povećane u proseku za 2.0 % u K4 2016 u poređenju sa  K3 2016.

Veći rast cena beležen je u sektorima: mineralni proizvodi (9.0%); optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove itd. (3.7 %); koža i njeni proizvodi (-0.4 %); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (3.2 %); drvo i proizvoda od drveta (2.5 %); biljni proizvodi (2.4%); raznih gotovih proizvoda (2.1%); plastika, guma i proizvodi od njih (1.8%), životinje i proizvodi životinjskog porekla (1.3%); mehanički i električni uređaji (0.8%); jestivih ulja (0.5 %); papiri i njeni proizvodi (0.4 %) i gotovi prehrambeni proizvodi pića i duvan (0.1%).   

Rast je uglavnom ublažen padom cena u sektorima: bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.8 %); transportna srestva (-0.8 %); obuća (-0.8%); tekstil i tekstilni proizvodi (-0.5 %) i proizvoda hemijske industrije (-0.1 %).

Dok, u poređenju sa K4 2016, u K4 2016  uvozne cene su zabeležile porast u proseku od 1.0 %. Veći rat cena je beležen  u sektoru: koža i njeni proizvodi (4.6 %); mineralni proizvodi (4.3%); optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove  (3.7 %); drvo i proizvoda od drveta (2.5 %); životinje i proizvodi životinjskog porekla (2.3%); raznih gotovih proizvoda (2.3%); mehanički i električni uređaji (1.5%); i proizvodi hemijske industrije (1.2 %); gotovi prehrambeni proizvodi pića i duvan (1.0%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (0.9 %);   papiri i njeni proizvodi (0.2 %) i transportna sredstva (0.1%).  

Rast  je ublažen uglavnom padom cena u sektorima: tekstil i tekstilni proizvodi (-5.0 %); bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (-2.5 %); obuća (-2.2 %); jestivih ulja (-0.8 %); plastika, guma i proizvodi od njih (-0.7%) i biljni proizvodi (-0.3%).    

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) u K4 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

 

Pristup u tabelama sa podacima:  http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Prices__Import%20Price%20Index/ipi01.px/?rxid=9fda626e-c1bd-4911-99e4-30970cd9e550