Indeks Uvoznih Cena (IUC), K4 2020

  • 04/03/2021

Indeks Uvoznih Cena (IUC), K4 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Indeks Uvoznih Cena (IUC), za kvaralni period  (K4) 2020.godine.

Ukupni Indeks uvoznih cena  na Kosovu je zabeležio povećanje za 0.5% u K4 2020, u poređenju sa  K3 2020.

Veća povećanja cena zabeleženo je u sektorima: Mineralni proizvodi (3.2%), Biljni proizvodi     (2.9%), Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala  (2.2%), Koža i kožni proizvodi (-1.9%), Razni gotovi proizvodi (0.8%), Proizvodi hemijske industrije (0.6%), Plastika, guma i proizvodi od njih (0.4%), Jestivo ulje (0.4%) i Životinje, proizvodi životinjskog porekla (0.3%).

Povećanje uglavnom je neutralizovano padom cena u sektorima: Tekstil i tekstilni proizvodi (-3.1%), Obuća (-2.1%), Optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-1.5%), Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-1.2%), Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-0.6%), Prevozna sredstva (-0..1%).

Dok, u poređenju  sa K4 2019.godine uvozne cene u K4 2020 su zabeležile pad u proseku za

(-1.4%).

Najveći pad cena zabeležen je u sektorima: Mineralni proizvodi (-13.9%), Tekstil i tekstilni proizvodi (-13.5%), Plastika guma i proizvodi od njih (-0.8%), Papir i proizvodi od papira (-0.6%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.4%) i Drvo i proizvodi od drveta (-0.1%).

Pad uglavnom je neutralizovano povećanjem cena u sektorima: Biljni proizvodi (8.7 %), Koža i kožni proizvodi (7.6%), Prevozna sredstva (5.7%), Razni gotovi proizvodi (2.0%),

Obuća këpucët (1.6%), Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (1.5%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.2%), Jestivo ulje (1.2%), Životinje, proizvodi životinjskog porekla (0.6%), Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.4%), Proizvodi hemijske industrije (0.4%) i Optički i lekarski instr.fotog. muzič. inst. (0.3%).