Indeks Uvoznih Cena (IUC), K4 2019

  • 04/03/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Uvoznih Cena (IUC), za period K4 2019.godine

Ukupni Indeks uvoznih cena  na Kosovu je zabeležio pad za (-0.3%) u K4 2019, u poređenju sa  K3 2019.

Najveći pad cena zabeležen je u sektorima: Tekstil i tekstilni proizvodi (-3.8%); Biljni proizvodi        (-1.5%); Mineralni proizvodi (-1.3%); Jestivo ulje (-0.8%); Razni gotovi proizvodi (-0.6%); Koža i kožni proizvodi (-0.5%); Prevozna sredstva (-0.4%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (-0.4%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala  (-0.3%); Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.1%) i Optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-0.1%).

Pad uglavnom je neutralizovano povećanjem cena u sektorima: Plastika, guma i proizvodi od njih (2.7%); Obuća (1.1%); Drvo i proizvodi od drveta (0.6%); Papir i proizvodi od papira (0.2%) i Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (0.1%).

Dok, u poređenju  sa K4 2018.godine uvozne cene u K4 2019 su zabeležile pad u proseku za (-0.3%).

Najveći pad cena zabeleženo je u sektorima: Optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-21.5%); Tekstil i tekstilni proizvodi (-9.1%); Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-5.9%); Koža i kožni proizvodi (-2.5%); Papir i proizvodi od papira (-1.8%); Plastika, guma i proizvodi od njih (-1.1%); Jestivo ulje (-0.6%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.3%) i Drvo i proizvodi od drveta (-0.3%).

Pad uglavnom je neutralizovano povećanjem cena u sektorima: Biljni proizvodi (15.2 %);  Mineralni proizvodi (2.7%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (2.7%); Razni gotovi proizvodi (2.7%); Obuća (1.6%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.3%); Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.3%); Proizvodi hemijske industrije (0.3%) i Prevozna sredstva (0.1%).