Indeks Uvoznih Cena (IUC), K4 2018

  • 07/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za četvrti kvartal 2018.godine (K4 2018).

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je zabeležio rast od 2.2% u K4-2018, u poređenju sa  K3 2018.

Veći rast cena beležen je u sektorima: koža i kožni proizvodi (14.0%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (8.5%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (6.6%); biljni proizvodi (6.3%); mineralni proizvodi (5.5%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (3.8%); papir i proizvodi od papira (2.4%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (1.3%); plastika, guma i proizvodi od njih (1.3%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (0.3%); proizvodi hemijske industrije (0.2%); drvo i proizvodi od drveta (0.2%); transportna sredstva (0.1%).

Rast cena uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: tekstil i tekstilni proizvodi (-3.6%); jestivo ulje (-1.2%); obuća (-0.4%) i prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.4%).

Dok, u poređenju  sa K4 2017.godine uvozne cene u K4 2018.godine su zabeležile rast u proseku za 3.9%. Veći rast prema sektorima beležen je kod: mineralni proizvodi (20.7%); koža i kožni proizvodi (15.5%); plastika, guma i proizvodi od njih (7.2%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (6.9%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (5.6%); drvo i proizvodi od drveta (4.0%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (3.3%); papir i proizvodi od papira (2.5%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (2.4%); proizvodi hemijske industrije (2.1%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (2.0%); transportna sredstva (1.4%); razni gotovi proizvodi (0.7%).

Rast uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: obuća (-10.1%); biljni proizvodi (-8.6 %);  tekstil i tekstilni proizvodi (-7.2%); jestivo ulje (-3.2%) i prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.4%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene