Indeks Uvoznih Cena (IUC), K4 2017

  • 07/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za četvrti  kvartal (K4) 2017.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu beležio je rast od 0.6% u K4-2017, u poređenju sa  K3- 2017.

Veći rast cena beležen je u sektorima: mineralni proizvodi (5.3 %), %), jestiva ulja (2.3 %), bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (1.6 %), životinje, proizvodi životinjskog porekla (0.5 %), razni gotovi proizvodi (0.5 %), mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (0.3 %), proizvodi hemijskie industrije (0.1 %), transportna sredstva (0.1 %) i  drvo i proizvodi od drveta (0.1 %).

Rast je uglavnom neutralizovan padom cena kod: papir i proizvodi od papira (-7.4 %), prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-1.0 %), obuća (-0.4 %), proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (-0.3 %), biljnih proizvoda (-0.2 %), tekstil i tekstilnih proizvoda (-0.2 %) i koža i kožni proizvodi (-0.2 %).

Dok, u poređenju sa K4-2016, u K4-2017 uvozne cene na Kosovu su zabeležile rast u proseku od 2.5%.

Veći rast prema sektorima beležen je kod: biljnih proizvoda (16.1 %), bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (11.7 %), mineralnih proizvoda (6.4 %), tekstil i tekstilnih proizvoda (5.2 %), životinje, proizvodi životinjskog porekla (2.7 %), plastika, guma i proizvodi od njih (2.1 %), drvo i proizvodi od drveta (0.9 %), proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (0.8 %) i transportna sredstva (0.2 %).

Rast cena uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima : papir i proizvodi od papira (-10.8 %),  koža i njeni proizvodi (-5.3 %), razni gotovi proizvodi (-2.6 %), pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-2.5 %), obuća (-2.4 %), prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-1.0 %) i proizvodi hemijskie industrije (-0.7 %).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena za K4 2017 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene