Indeks Uvoznih Cena (IUC), K3 2021

  • 03/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Indeks Uvoznih Cena (IUC) za treći kvartal (K3) 2021.godine.

Ukupan indeks uvoznih cena na Kosovu povećan je za 6.8%u K3 2021, u poređenju sa  K2 2021.

Najveći rast cena zabeležen je u sektorima: Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala

(33.5%); Mineralni proizvodi  (12.9%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (4.8%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (4.4%); Drvo i proizvodi od drveta

(3.9%); Plastika, guma i proizvodi od njih (3.5%); Prevozna sredstva (3.0%); Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (2.2%); Tekstil i tekstilni proizvodi (1.6%); Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (1.5%); Proizvodi hemijske industrije (1.3%); Jestivo ulje (1.3%); Optički,fotogtafski,merni, medicinski i muzički instrumenti  i satni mehanizmi (1.1%) i Obuća (0.3%).

Povećanje je neutralizovano uglavnom padom cena u sektorima: Koža i kožni proizvodi (-1.1%); Biljni proizvodi (-1.0%); Papir i proizvodi od papira (-0.9%) i Razni gotovi proizvodi (-0.7%).

Takođe , uvozne cene na Kosovu su zabeležile povećanje u proseku za 14.7% u priodu između K3 2021 i K3 2020.

Najveći rast cena zabeležen je u sektorima: Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala

(56.9%); Mineralni proizvodi  (35.8%); Plastika, guma i proizvodi od njih (19.9%); Jestivo ulje (13.8%); Optički,fotogtafski,merni, medicinski i muzički instrumenti  i satni mehanizmi (13.5%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (11.5%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (11.4%); Biljni proizvodi (9.9 %); Drvo i proizvodi od drveta (8.9%); Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (4.0%); Prevozna sredstva (3.9%); Proizvodi hemijske industrije (3.9%); Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (2.1%); Razni gotovi proizvodi (1.6%) i Koža i kožni proizvodi (0.9%).

Povećanje je neutralizovano uglavnom padom cena u sektorima: Papir i proizvodi od papira (-3.6%); Obuća (-3.0 %) i Tekstil i tekstilni proizvodi (-1.6%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC), K3 2021 posetite: http://ask.rks- gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene