Indeks Uvoznih Cena (IUC), K3 2020

  • 03/12/2020

Blago povećanje uvoznih cena

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Uvoznih Cena (IUC) na Kosovu za treći kvartal, K3 2020.godine

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je povećan za 0.3% u K3 2020, u poređenju sa  K2 2020.

Najveći rast cena zabeležen je u sektorima: Koža i kožni proizvodi (6.1%); Prevozna sredstva (3.5%);Mineralni proizvodi  (1.9%); Optički i lekarski instr.fotog.,muzič. instr. itd (1.9%); Obuća (1.5%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (1.4%);   Mehanički i električni uređaji (1.2%); Prerađena hrana, pića i duvan (0.7%) i Razni gotovi proizvodi (0.7%).

Rast uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: Biljni proizvodi (-9.2%); Tekstil i tekstilni proizvodi (-3.1%);  Papir i proizvodi od papira (-2.4%); Jestivo ulje (-2.1%); Plastika, guma i proizvodi od njih (-1.1%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (-0.6%); Proizvodi hemijske industrije (-0.4%) i Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (-0.2%).

Dok u poređenju sa K3 2019 uvozne cene na Kosovu u K3 2020  su zabeležile pad u proseku za (-2.3%).

Najveći pad cena zabeleženo je u sektorima: Mineralni proizvodi (-17.7%); Tekstil i tekstilni proizvodi (-14.1%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-2.9%); Papir i proizvodi od papira (-0.4%); Proizvodi hemijske industrije (-0.2%) i Životinje, proizvodi životinjskog porekla (-0.1%).

Pad uglavnom je neutralizovano povećanjem cena u sektorima:  Prevozna sredstva (5.3%);  Koža i kožni proizvodi (5.0%); Obuća (4.9%); Biljni proizvodi (4.0%); Mehanički i električni uređaji (2.2%); Optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (1.7%);  Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (1.5%); Plastika, guma i proizvodi od njih (1.4%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (0.7%) i Razni gotovi proizvodi (0.5%).