Indeks Uvoznih Cena (IUC), K3 2018

  • 05/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za treći kvartal (K3) 2018.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je zabeležio rast od 0.8% u K3-2018, u poređenju sa  K2 2018.

Veći rast cena beležen je u sektorima: mineralni proizvodi (5.6%); obuća (4.8%); koža i kožni proizvodi (2.5%); proizvodi hemijske industrije (1.8%); plastika, guma i proizvodi od njih (1.7%); razni gotovi proizvodi (1.5%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (1.4%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (0.8%); prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.6%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (0.5%); papir i proizvodi od papira (0.2%); transportna sredstva (0.1%) i drvo i proizvodi od drveta (0.1%).

Rast cena uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: biljni proizvodi (-6.9 %); tekstil i tekstilni proizvodi (-2.7%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-0.8%); jestivo ulje (-0.3%) i bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.1%).

Dok, u poređenju  sa K3 2017.godine uvozne cene u K3 2018.godine su zabeležile rast u proseku za 2.2%.

Veći rast prema sektorima beležen je kod: mineralni proizvodi (20.5%); plastika, guma i proizvodi od njih (5.7%); drvo i proizvodi od drveta (3.9%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (2.8%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (2.3%);  proizvodi hemijske industrije  (2.0%); transportna sredstva (1.4%); koža i kožni proizvodi (1.0%); jestivo ulje (0.2%) i optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (0.2%).

Rast uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: biljni proizvodi (-14.2%); obuća (-10.0%);  papir i proizvodi od papira (-7.3%). tekstil i tekstilni proizvodi (-3.9%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (-2.2%); prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-1.1%); mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-1.1%) i razni gotovi proizvodi (1.5%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) za K3 2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene