Indeks Uvoznih Cena (IUC), K3 2017

  • 07/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za treći  kvartal (K3) 2017.godine.Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu beležio je rast od 0.8% u K3-2017, u poređenju sa  K2- 2017. Veći rast cena beležen je u sektorima: Biljni proizvodi (6.7%); Bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (3.7%); Obuća (2.2%); Tekstil i tekstilni proizvodi (2.0%); Životinja i proizvodi životinjskog porekla (1.3%); Mineralni proizvodi (1.1%); Papir  proizvodi od papira (0.9%); Plastika, guma i proizvodi od njih (0.6%); Prehrambeni proizvodi pića i duvan (0.5%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramičkih proizvoda i stakla (0.5%).

Rast je uglavnom neutralizovan padom cena u sektorima: Koža i njeni proizvodi  (-7.3%); Razni gotovi proizvodi (-2.8%); Mehanički i električni uređaji (-1.6%); Optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove  (-1.5%); Jestivo ulje (-1.3%); Proizvodi hemijske industrije (-0.2%); Drvo i proizvodi od drveta (-0.1%) i Transportnih sredstva (-0.1%).

Dok, u poređenju sa K3-2016, u K3- 2017  uvozne cene na Kosovu su zabeležile rast u proseku od 3.9 %. Veći rat cena prema sektorima je beležen kod: Biljni proizvodi  (18.6%); Mineralni proizvodi (10.4%); Bazni metali i proizvodi od bazičnih metala (10.4%); Tekstil i tekstilni proizvodi (4.8%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramičkih proizvoda i stakla (4.1%); Plastika, guma i proizvodi od njih (3.9%); Optički i lekarski instr.fotog, muzič. in. mehanizmi za satove  (3.8%); Životinja i proizvodi životinjskog porekla (3.6%); Drvo i proizvodi od drveta (3.2%); Jestivo ulje (1.2%)  i Prehrambeni proizvodi pića i duvan (0.2%).

Rast  je neutralizovan uglavnom padom cena u sektorima: Koža i njeni proizvodi (-3.5%); Papir i njeni proizvodi (-2.9%); Obuća (-2.9%); Raznih gotovi proizvodi (-2.3%); Mehanički i električni uređaji (-2.2%); Proizvodi hemijske industrije (-0.9%) i Transportnih sredstva (-0.7%).