Indeks Uvoznih Cena (IUC), K2 2018

  • 04/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za drugi kvartal (K2) 2018.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je beležio rast od 0.9% u K2-2018, u poređenju sa  K1 2018.

Veći rast cena beležen je u sektorima: mineralni proizvodi (6.8%); drvo i proizvodi od drveta (4.2%); koža i kožni proizvodi (3.1 %); transportna sredstva (1.5 %); plastika, guma i proizvodi od njih (1.3%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.0%); proizvodi hemijske industrije (0.7%);  optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (0.6%); mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (0.4%) i prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.2%).

Rast cena uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: tekstil i tekstilni proizvodi (-2.9%); biljni proizvodi (-2.8%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-2.5%); razni gotovi proizvodi ( -2.5%); obuća (-0.9%); jestivo ulje (-0.7%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (-0.3%) i papir i proizvodi od papira (-0.2%).

Dok, u poređenju  sa K2 2017.godine uvozne cene na Kosovu u K2 2018.godine su zabeležile rast u proseku za 2.4%.

Veći rast prema sektorima beležen je kod: mineralni proizvodi (15.8%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (6.2%); plastika, guma i proizvodi od njih (4.5%); drvo i proizvodi od drveta (3.7%); transportna sredstva (1.2 %) i tekstil i tekstilni proizvodi (0.9%).

Rast cena uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: obuća (-12.2%); koža i kožni proizvodi (-7.4%); papir i proizvodi od papira (-6.6%); razni gotovi proizvodi (-4.5%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (-3.7%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (-1.8%); biljni proizvodi (-1.7%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-1.6%); prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-1.2%) i jestivo ulje (-0.9%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) za K2 2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene