Indeks Uvoznih Cena (IUC), K1 2022

  • 03/06/2022

Ukupan indeks uvoznih cena na Kosovu povećan je za 5.2% u K1 2022.godine u poređenju sa K4 2021.godine. U poređenju sa K1 2021, uvozne cene su porasle u proseku za 21.8%.

Uvozne cene na Kosovu porasle su u proseku za 5.2% u K1 2022.godine u poređenju sa K4 2021.godine. Najveći rast cena po sektorima su bili biljni proizvodi (15.2%), Mineralni proizvodi (11.2%), Jestivo ulje (7.6%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (7.3%), Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (6.4%), Plastika, guma i proizvodi od njih (6.0%), Prevozna sredstva (4.3%), Tekstil i tekstilni proizvodi (4.3%), Razni industrijski proizvodi (4.0%), Papir i proizvodi od papira (3.9%), Drvo i proizvodi od drveta (3.8%), Optički, fotografski, merni, medicinski, muzički instrumenti i satni mehanizmi (2.5%), Mašinska i električna oprema (2.4%), Gotovo prehrambeni artikli, pića i duvan (1.9%), Žive životinje; Životinjski proizvodi (1.5%) i Proizvodi hemijske industrije (0.3%).

Povećanje uglavnom je neutralizovano padom cena u sektorima: Koža i kožnih proizvoda (-1.9%) i Obuća (-0.6 %).

Uvozne cene na Kosovu porasle su u proseku za 21.8% između K1 2022 i K1 2021. Najveći rast po sektorima imali su: Mineralni proizvodi (58.2%), Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (55.5%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo  (39.6%), Jestivo ulje (33.4%), Drvo i proizvodi od drveta (32.9%), Plastika, guma i proizvodi od njih (23.1%), Optički, fotografski, merni, medicinski i muzički instrumenti i satni mehanizmi (19.4%) %), Biljni proizvodi (16.6%), Žive životinje; Životinjski proizvodi (14.0%), Prevozna sredstva (8,7%), Mašinska i električna oprema (7.8%), Tekstil i tekstilni proizvodi (6.5%), Gotovo prehrambeni artikli, pića i duvan (5.5%), Proizvodi hemijske industrije (3.8%), Razni industrijski proizvodi (3.0%) i Obuća (0.2%).

Povećanje uglavnom je neutralizovano padom cena u sektorima: Kože i kožnih proizvoda (-6.9%) i Papira i proizvoda od papira (-2.4%).