Indeks Uvoznih Cena (IUC), K1 2021

  • 03/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Indeks Uvoznih Cena (IUC) na Kosovu za K1 2020.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je zabaležio povećanje  od 3.3% u K1 2021, u poređenju sa  K4 2020.

Veće povećanje cena zabeleženo je u sektorima: Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (8.2%), Mineralni proizvodi  (7.8%); Biljni proizvodi (7.3%), Plastika, guma i proizvodi od njih (3.3%), Životinje, proizvodi životinjskog porekla (2.1%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (2.0%), Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (1.7%), Jestivo ulje (1.7%), Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (1.3%), Koža i kožni proizvodi (1.1%), Optički i lekarski instr.fotog. muzič. inst. (1.0%), Prevozna sredstva (0.9%),  Proizvodi hemijske industrije (0.9%), Drvo i proizvodi od drveta (0.8%), Razni gotovi proizvodi (0.6%) i Tekstil i tekstilni proizvodi (0.4%).

Uvozne cene na Kosovu porasle su u proseku za 2.5% između K1 2021 i K1 2020.

Najveće povećanje po sektorima bilo je u: Koža i kožni proizvodi (9.2%), Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (8.3%), jestivo ulje (6.1%), Prevozna sredstva (5.6%), Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (3.4%), Plastika, guma i proizvodi od njih (3.0%), Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (2.4%), Razni gotovi proizvodi (2.3%), Životinje, proizvodi životinjskog porekla (2.2%), Optički i lekarski instr.fotog. muzič. inst. (1.4%), Mineralni proizvodi  (1.2%); Proizvodi hemijske industrije (1.2%), Drvo i proizvodi od drveta (1.2%) i Biljni proizvodi (1.1%).

Povećanje je uglavnom neutralizovano padom cena u sektorima: Tekstil i tekstilni proizvodi (-9.9%),Papir i proizvodi od papira (-1.2%) i Obuća (-1.0%).