Indeks Uvoznih Cena (IUC), K1 2020

  • 03/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Indeks Uvoznih Cena (IUC) na Kosovu za prvi kvartal (K1) 2020.godine.

Kod ukupog Indeksa uvoznih cena  na Kosovu je došlo do pada od (-0.6%) u K1 2020, u poređenju sa  K4 2019.

Najveći pad cena zabeležen je u sektorima: Mineralni proizvodi  (-8.3%); Tekstil i tekstilni proizvodi (-3.6%); Jestivo ulje (-3.0%);  Plastika, guma i proizvodi od njih( -0.5%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.5%); Drvo i proizvodi od drveta (-0.5%); Koža i kožni proizvodi (-0.3%); Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.3%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (-0.2%) i Optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-0.1%). 

Pad uglavnom je neutralizovan povećanjem cena u sektorima: Biljni proizvodi (15.3%); Obuća (1.8%); Prevozna sredstva (0.9%); Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (0.6%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (0.5%); Razni gotovi proizvodi (0.2%) i Proizvodi hemijske industrije (0.1%).

Takođe , uvozne cene na Kosovu su zabeležile pad u proseku za (-0.6%) u priodu između K1 2019 i K1 2020.

Najveći pad cena zabeleženo je u sektorima: Optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (-21.8%); Tekstil i tekstilni proizvodi (-13.4%); Mineralni proizvodi (-9.1%); Jestivo ulje (-3.9%); Koža i kožni proizvodi (-2.9%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.8%); Papir i proizvodi od papira (-0.6%); Drvo i proizvodi od drveta (-0.5%) i Prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.2%).

Pad uglavnom je neutralizovano povećanjem cena u sektorima: Biljni proizvodi (26.6%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla (3.3%); Obuća (3.0%); Razni gotovi proizvodi (1.6%); Plastika, guma i proizvodi od njih (1.3%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.1%); Prevozna sredstva (1.0%); Pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (1.0%) i Proizvodi hemijske industrije (0.2%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) posetite: http://ask.rks- gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene