Indeks Uvoznih Cena (IUC), K1 2019

  • 05/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za prvi kvartal (K1) 2019.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je zabeležio pad za (-0.4%) u K1 2019, u poređenju sa  K4 2018.Veći pad cena beležen je u sektorima: pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji

(-6.1%); tekstil i tekstilni proizvodi (-2.7%); papir i proizvodi od papira (-0.8 %); jestivo ulje (-0.5%); koža i kožni proizvodi (-0.5%); Prevozna sredstva (-0.4%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (-0.4%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-0.3%) i plastika, guma i proizvodi od njih (-0.2%).

Pad cena uglavnom je neutralizovan rastom cena u sektorima: biljni proizvodi (3.3%); mineralni proizvodi (2.3%); obuća (1.5%); razni gotovi proizvodi (0.7%); drvo i proizvodi od drveta (0.4%); prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.2%); proizvodi hemijske industrije (0.1%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd (0.1%).

Dok, u poređenju  sa K1 2018.godine uvozne cene u K1 2019.godine su zabeležile rast u proseku za 3.5%.

Veći rast prema sektorima beležen je kod: mineralni proizvodi (21.7%); koža i kožni proizvodi (19.9%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (9.3%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (7.9%); obuća (5.0%); drvo i proizvodi od drveta (4.8%); plastika, guma i proizvodi od njih (4.2%); razni gotovi proizvodi (3.5%); proizvodi hemijske industrije (2.8%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (2.1%); papir i proizvodi od papira (1.6%); prevozna sredstva (1.3%) i prehrambeni proizvodi, pića i duvan (0.6%).

 

 

 

 

 

 

Rast uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: tekstil i tekstilni proizvodi (-11.5%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-3.0%);  jestivo ulje (-2.7%); bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (-1.6%) i biljni proizvodi (-0.6%).

ž Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene