Indeks Troškova Izgradnje, K3 2016

  • 13/12/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za treći kvartal (K3) 2016. godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu u trećem  kvartalu (K3) 2016 je porastao za 0.2%, u poređenju sa K2  2016. godine.

Najveći rast je zabeležen  kod: Energije za (0.7%); Vodovodnog i sanitarnog materijala (0.7%); Mehanizacije (0.5%); Elektro materijala (0.3%); Građevinskog materijala  (0.2%) i ostale troškove (0,1%).

Dok, ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu (ITI) u K3 2016 je zabeležio pad od (-1.9%), u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K3 2015. godine).

Najveći pad je primećen kod: Mehanizacije (-33.3%); Energije(-15.9%); Građevinskog materijala  (-0.8%) i Elektro materijala (-2.4%).

Pad cena je neutralizovan uglavnom rastom cena kod: Vodovodnog i sanitarnog materijala (1.5%); Mehanizacije (3.6%) i ostale troškove (0.2%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje za K3 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene