Indeks Troškova Izgradnje (ITI), Septembar 2017

  • 08/09/2017

Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za drugi kvartal 2017.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu u drugom kvartalu (K2) 2017.godine je porastao za (0.1%), u poređenju sa K1  2017. godine. U poređenju sa K2 2016.godine, Indeks Troškova Izgradnje je zabeležio rast u proseku od (1.9%)

Drugi kvartal 2017- Prvi kvartal 2017   0.1%

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu u drugom  kvartalu K2 2017.godine je porastao za (0.1%), u poređenju sa K1  2017. godine.

Najveći rast je zabeležen u kategoriji: Energije  (3.2%) i Vodovodnog i sanitarnog materijala (1.0%). Pad  je neutralizovan uglavnom padom cena Ostalih Troškova ( -0.7%)  i Elektro materijala (-0.4%).

Drugi kvartal 2016 – Drugi kvartal 2017   1.9%

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu je povećan za (1.9%) u K2 2017.godine u poređenju sa K2 2016. godine.

Povećanje indeksa je primećeno uglavnom u kategorijama; Transporta  (16.7%), Energija (2.1%), Ostali troškovi (1.9%), Mehanizacije (1.1%) i u kategoriji Materijala sa (0.7%).

Nema pdf na srpski jezik