Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K4 2022

  • 10/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za četvrti kvartal (K4) 2022.godine

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu je zabeležio pad za (-0.6%) u četvrtom kvartalu (K4) 2022.godine u poređenju sa trećim kvartalom (K3) 2022.godine. Najveći pad indeksa je zabeležen  u kategorijama: Energija (-42.8%) i Materijali (-0.3%).

Dok rast je zabeležen kod: Mehanizacija (3.9%); Ostali troškovi (1.4%) i Plate (0.9%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2021), Indeks Troškova Izgradje (ITI) u K4 2022.godine je zabeležio povećanje od 16.7%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Prevoz (40.4%);  Mehanizacija (17.8%);Materijali (17.6%); Ostali troškovi (12.5%) i Plate (9.6%).

Dok pad indeksa je zabeležen  u kategoriji Energija (-15.2% ).

Nema pdf na srpski jezik