Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K4 2019

  • 11/03/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za četvrti kvartal (K4) 2019.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u četvrtom kvartalu (K4 2019) je zabeležio pad od      (-0.4%) u poređenju sa K3 2019.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategorijama: Plate (-1.9%);  Transport (-1.0%) i Energija (-0.8%).

Pad cena je neutralizovan uglavnom rastom cena u kategorijama: Ostali troškovi  (0.3%) i Mehanizacije (0.2%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2018 i K4 2019), Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  je nepromenjen (0.0%).

Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Transporta (11.8%); Mehanizacije (1.3%) i Ostalih troškova (0.6%).

Dok pad tokom ovog perioda je zabeležen u kategorijama:  Energija (-2.0%); Materijali (-0.7%) i Plate (-0.2%).