Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K4-2016

  • 13/03/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za četvrti kvartal (K4) 2016. godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u četvrtom kvartalu (K4) 2016.godine je zabeležio rast od 0.2% u poređenju sa K3- 2016.

Najveći porast je primećen u kategorijama: Materijali (0.1%); Mehanizacija (0.7%) i ostali troškovi (1.3%). Dok kod kategorije energija zabeležen je pad od (-1.6%).

Dok u poređenju sa K4 -2015, Indeks Troškova Izgradnje u K4-2016 je zabeležio  rast u proseku od 0.1%.

Povečanje indeksa je primećena  u kategorijama: Mehanizacija za (4.1%); ostali troškovi (1.0%); energjia (0.8%) i materijali (0.5%). Dok kategorija Mehanizacija je zabeležila pad od (-16.7%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K4 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene