Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K3 2021

  • 08/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za treći kvartal (K3) 2021.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu je zabeležio povećanje za 3.3%, u K3 2021.godine u poređenju sa drugim kvartalom (K2) 2021.godine.

Veći porast je bio kod: Energije (13.4%); Transporta (6.7%);  Materijala (3.6%), Ostalih troškova. (1.6%); Mehanizacije (0.9%) i Plata (0.8%).  

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K3 2020) u K3 2021.godine Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  zabeležio je porast od 15.2%.

Porast indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Materijali (20.5%); Energija (17.0%);Ostali troškovi (4.3%); Mehanizacija (3.4%) i Plate (2.3%).

Porast cena je neutralizovan uglavnom padom cena u kategoriji Transporta (-2.8%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI), posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene