Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K3 2018

  • 10/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za treći kvartal (K3) 2018.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u trećem kvartalu (K3 2018) je zabeležio rast od 0.5% u poređenju sa K2-2018.godine. Najveći rast je zabeležen  u kategorijama: Transport (14.3%), Energija (1.6%) i Ostali troškovi   0.6%.

Dok, u poređenju sa K3-2017.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI)  u K3-2018.godine je zabeležio rast od 2.0%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategorijama: Transport (14.3%), Energija (2.5%),  Materijali (2.1%) i Ostali troškovi  (1.3%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K3-2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene.