Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K3 2017

  • 11/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je „Indeks Troškova Izgradnje (ITI)“ za treći kvartal (K3) 2017. godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu u trećem  kvartalu (K3) 2017.godine je beležio rast od 0.6%, u poređenju sa K2  2017. godine.

Najveći rast je zabeležen  u kategoriji Materijala (1.1%) gde veći porast je primećen u podkategorijama:  Hidro-sanitarnih materijala (5.2%) i Građevinskog Materijala  (0.9%).

Rast je neutralizovan padom troškova izgradnje u kategorijama: Mehanizacije (-2.8%); Energija (-2.3%) i Ostalih troškova (-0.1%).

Dok, u poređenju sa K3 2016.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K3 2017.godine je zabeležio rast u proseku od  2.3%.

Povećanje indeksa je primećena uglavnom kod: Transporta (16.7%); Materijala (2.7%) i Ostalih troškova (1.7%).

Rast je neutralizovan padom troškova kod: Mehanizacije  (-2.1 %) i Energije (-0.5%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K3 2017.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene

Nema pdf na srpski jezik