Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K2 2021

  • 08/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu” za drugi kvartal (K2) 2021.godine

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u drugom kvartalu (K2)  2021.godine je zabeležio povećanje za 6.3%, u poređenju sa K1 2021.godine.

Najveći porast je zabeležen  u kategorijama: Materijali (8.6%), Plate (0.8%), Ostali troškovi. (0.7%), i Mehanizacija (0.6%). 

Dok je pad cena zabilježen kod Energije (-1.4%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine K2 2020.godine, Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K2 2021.godine je zabeležio povećanje od 12.1%.

Ovo povećanje indeksa je primećeno uglavnom u kategorijima: Materijali (1709%), Energija (5.9%), Mehanizacija (2.8%), Ostali troškovi (2.1%) i Plate (0.6%).

Povećanje cena je neutralizovano uglavnom padom cena u kategoriji Transporta (-6.6%).

Nema pdf na srpski jezik