Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K2 2020

  • 09/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za drugi kvartal (K2) 2020.godine

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u drugom kvartalu (K2 2020) je zabeležio pad od  (-0.1%) u poređenju sa K1 2020.godine. Najveći pad je zabeležen  u kategorijama: Transport (-4.0%), Energija (-1.8%) i Ostali troškovi. (-0.8%).

Pad cena je neutralizovan uglavnom rastom cena u kategorijama: Mehanizacije (0.5%) i Materijali (0.2%).

Dok, u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K2 2019) u K2 2020.godine, Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  je zabeležio pad za (-1.3%).

Pad indeksa je primećen uglavnom u kategorijima: Plate (-3.3%), Materijali  (-1.6%) i Energija (-1.0%).

Dok povećanje tokom ovog perioda je zabeleženo u kategorijama: Transport (8.0%), Mehanizacije (1.7%) i Ostali troškovi (0.2%).