Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K2 2018

  • 10/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za drugi kvartal (K2) 2018.godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradnje (ITI) na Kosovu u drugom kvartalu (K2 2018) je zabeležio rast od 1.7% u poređenju sa K1-2018.godine. Najveći rast je zabeležen  u kategoriji: Energija (3.1%) i Materijali (2.3%).  Dok, u kategoriji materijala rast je primećen kod Građevinskog materijala (2.5 %)  i Hidro-sanitarnog materijala (2.2%).

Dok, u poređenju sa K2-2017.godine ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) na Kosovu  u K2-2018.godine je zabeležio rast za 2.1%. Rast indeksa je primećen uglavnom u kategoriji Materijala (3.2%) i Ostali troškovi  (0.7%).

Kategorije koje su zabeležile pad su: Mehanizacija (-2.2%) i Energija (-1.5%).

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje (ITI) za K2-2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene