Indeks Troškova Izgradnje (ITI), K2 2016

  • 13/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Indeks Troškova Izgradnje (ITI) za drugi kvartal 2016. godine.

Ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI) u drugom kvartalu (K2) 2016 na Kosovu je zabeležio pad od (-1.5%), u poređenju sa K1  2016. godine.

Najveći pad je zabeležen je kod: energije za (-17.3%); transporta za (-16.7%); građevinskog materijala  (-1.4%) i ostale troškove (-0,9%).

Pad je neutralizovan uglavnom rastom cena kod: plate (0.2%); elektro materijala (0.8%); vodovodnog i sanitarnog materijala (0.8%).

Dok, ukupan Indeks Troškova Izgradje (ITI)  na Kosovu u drugom kvartalu (K2) 2016 je zabeležio pad od (-1.9%), u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K2  2015. godine).

Najveći pad indeksa cena troškova izgradnje je primećen kod: mašinerije  (-33.3 %); energije(-16.5 %); građevinskog materijala  (-1.0%);  elektro materijala (-1.0%) i  ostale troškove (-0.1%).

Pad cena je neutralizovan uglavnom rastom cena kod: mašinerije  (3.3%) kao i kod vodovodnog i sanitarnog materijala (1.9%).

 

Za više informacija o Indeksu Troškova Izgradnje za K2 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net/